Startpagina

Search Our Site

Universitair Symfonisch Orkest van de KU Leuven
Registreren
Our Sponsors

Kennismakingsrepetities

Hoe leer ik het USO het snelste kennen?

Het USO is een uniek orkest dat samengesteld is uit studenten. Deze studenten zitten overdag dan wel op de schoolbanken maar 's avonds kunnen ze het niet laten om de zwoele klanken van hun geliefde instrument nog eens ten gehore te brengen. Die passie en gedrevenheid die elk USO-lid drijft zorgen door een unieke sfeer waar elk afzwaaiend fossiel met een brede glimlach aan terugdenkt.

Dit unieke orkest kan je alleen maar leren kennen door tussen de leden te zitten en samen met hen de eerste noten van een nieuw programma te laten klinken.

Om iedereen de kans te geven om besmet te worden door het USO-virus en met het enthousiasme van een echte USO-er naar de audities te trekken worden er elk jaar twee kennismakingsrepetities ingericht. Deze zullen doorgaan op woensdag 26 september en zondag 30 september om 19:45u in het STUK. Je kan ook onze Facebookpagina liken om op de hoogte te blijven!

Deze kennismakingsrepetities vinden gewoonlijk plaats in de ensemblezaal van het STUK. Meer informatie over de repetities vind je onder het submenu 'Repetities'.

Ensemblezaal van het STUK, Naamsestraat 96, 3000 Leuven

Hits: 8032

Audities

Om een eerlijke en kwalitatieve selectie te garanderen voor de beperkte vacante plaatsen worden jaarlijks audities georganiseerd. Laat je hierdoor niet afschrikken! Een stevige technische basiskennis zoals die op de muziekscholen wordt aangeleerd is meestal voldoende.

Data van de audities voor het werkjaar 2018-2019

De audities voor het USO-jaar 2018-2019 zullen doorgaan op maandag 1 oktober voor de blazers en dinsdag 2 oktober voor de strijkers. Zoals gewoonlijk gaan deze door in het Maria Theresiacollege (Sint-Michielsstraat 6) te Leuven. De audities voor blazers en strijkers gebeuren op verschillende dagen, beide om 19u45. Omwille van praktische redenen gebeuren de audities voor slagwerkers, pianisten en harpisten vlak voor een repetitie. Gevraagd wordt om zich op één van de auditie dagen aan te melden of om het bestuur te contacteren op dit e-mailadres. Ook verdere informatie is op deze wijze te verkrijgen.

Alvast heel veel succes!

Let op: Mogelijks kunnen de uren en de locatie van de audities gewijzigd worden! Zorg dat je op het juiste moment op de juiste plaats bent.

Wat wordt er verwacht op een auditie?

Op de auditie wordt er gevraagd een zelf gekozen werk te spelen. Daarnaast wordt je een klein stukje zichtlezing voorgeschoteld. Zo heel erg op zicht is het eigenlijk niet, want je krijgt de geselecteerde orkesttrekjes een kwartier op voorhand te zien. Zo heb je even tijd om enkele noten in de vingers te krijgen of uit te zoeken hoe dat ritme nu precies zit. De orkesttrekjes komen uit werken die het USO dat semester zal spelen, zodat het (verwachte) niveau van het USO erin gereflecteerd wordt.

Kies je eigen muziekstuk zodanig dat het in een paar minuten duidelijk maakt wat je in je mars hebt. Maak je technische en/of lyrische capaciteiten erin kenbaar. Kies het ook zo dat het een weerspiegeling is van het niveau dat je behaald hebt.

Wie neemt de audities af? Wie beslist er?

In de statuten van het USO is bepaald dat de audities afgenomen worden door de dirigent, de concertmeester en door de pupiterverantwoordelijke van het instrument in kwestie. De voorzitter van het USO heeft daarbij een waarnemende functie, maar geen beslissingsmacht.

Audities worden afgenomen omwille van twee redenen. Ten eerste wordt een symfonisch orkest gekenmerkt door een bepaalde bezetting. In functie van de werken die gespeeld zullen worden en de hiervoor vereiste bezetting, zijn wij op zoek naar de nieuwe leden. Ten tweede is er ons streven naar kwaliteit. Om de vacante plaatsen op te vullen, wensen we een muzikant die de partijen die hij/zij op de pupiter zal krijgen volgens de verwachtingen kan spelen. Het is zowel voor het orkest, als voor de muzikant in kwestie frustrerend, als deze grote moeite zou ondervinden om zijn partij waar te maken. Dit wensen we via de audities te voorkomen.

Wie kan lid worden van het USO?

Iedereen die voltijds studeert aan de KU Leuven en op basis van de auditie toegelaten is, wordt lid van het USO. Zolang je student blijft aan de KU Leuven, kan je lid blijven van het USO voor een maximum van 7 jaar. Andere muzikanten (studenten van hogescholen of andere universiteiten of zelfs niet-studenten) worden voor de duur van een programma of de duur van een werkjaar aangeworven. Studenten van de KU Leuven krijgen dus steeds voorrang.

Wanneer ken ik het resultaat?

De resultaten worden zo snel mogelijk na de auditie kenbaar gemaakt via e-mail of telefoon. Mocht je niet geselecteerd zijn, staan de dirigent, de concertmeester en de betreffende pupiterverantwoordelijke steeds klaar om je de nodige feedback te bezorgen.

Opmerking

De geïnteresseerde contrabassisten voor wie het moeilijk is een contrabas mee te nemen naar de audities, geven ons best voor de auditie een seintje, zodat we een contrabas kunnen voorzien. Andere muzikanten brengen (uiteraard) zelf hun instrument mee.

Nog vragen?

Als je nog steeds met vragen zit, aarzel dan niet om de concertmeester te contacteren op dit emailadres!

Hits: 7735

Our Sponsors

Our Sponsors
logo